ΡΑΕ: Εγγραφή της κροατικής «D. TRADING d.o.o.» στο Μητρώο Χρηστών του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

ΡΑΕ: Εγγραφή της κροατικής «D. TRADING d.o.o.» στο Μητρώο Χρηστών του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Η ΡΑΕ αποφάσισε την εγγραφή της εταιρείας «D. TRADING d.o.o» στο Μητρώο Χρηστών του ΕΣΦΑ, υπό την ιδιότητα της ως Τρίτο Πρόσωπο, και η οποία έχει συσταθεί νόμιμα και εδρεύει σε κράτος μέλος της…

ekotsifi
01 03 2023 | 13:41Read MoreΠηγή: energypress.gr