Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης για τα διμερή συμβόλαια της βιομηχανίας

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης για τα διμερή συμβόλαια της βιομηχανίας

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 21 Φεβρουαρίου 2023 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε δημόσια διαβούλευση επί των εισηγήσεων του Ομίλου Χρηματιστηρίου Ενέργειας σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού…

ekotsifi
01 03 2023 | 13:51Read MoreΠηγή: energypress.gr